MENU
URZĄD GMINY
Struktura organizacyjna urzędu
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
    URZĄD GMINY
 
Grupa: URZĄD GMINY
Nr pozycji 2
Nazwa pozycji Referat finansowo - budżetowy
Opis REFERAT FINANSOWO – BUDŻETOWY
w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy:
a) kierownik Referatu, będący jednocześnie Skarbnikiem Gminy – głównym księgowym budżetu,
b) księgowości budżetowej,
c) księgowości podatkowej,
d) podatków i opłat wiejskich,
e) rachuby płac,
f) kasy i ewidencji środków trwałych i wyposażenia
REFERAT FINANSOWO - BUDŻETOWY Nr tel. Nr pok.
Kierownik Referatu, przygotowywanie projektu i realizacja budżetu mgr Edward Wolanin   2773002 wew. 36 5
Księgowość budżetowa mgr Mariola Pięciak
2773002 wew. 36 6
Księgowość budżetowa mgr Magdalena Wójcikowska 2773002 wew. 36 6
Płace i rozrachunki z kontrahentami Stanisława Knaś 2773002 wew. 40  8
Księgowość podatkowa Maria Rzeźnikiewicz 2773002 wew. 33 3
Podatki i opłaty wiejskie, zaświadczenia Anna Borkowska   2773002 wew. 33 3
Podatki i opłaty wiejskie mgr Agnieszka Marczak 2773002 wew. 33 3
Kasa, podatek od środków transportowych Bogusława Wcisło 2773002 wew. 37 7
Fakturowanie opłat za ścieki Edwarda Kisiel 2773002 wew. 37 7
Data publikacji 2004-03-12
 
Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: