MENU
URZĄD GMINY
Struktura organizacyjna urzędu
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
    URZĄD GMINY
 
Grupa: URZĄD GMINY
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji Referat Organizacyjno-Gospodarczy i Spraw Społecznych
Opis

Referat Organizacyjno-Gospodarczy

i Spraw Społecznych

w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy:

  1. kierownik Referatu, którą to funkcję wykonuje jednocześnie Sekretarz Gminy, realizujący zadania z dziedziny kadr

  2. ds. organizacyjno-gospodarczych,

  3. ds. kadrowych,

  4. ds. obsługi sekretariatu,

  5. ds. informatycznych,

  6. ds. obsługi Rady Gminy i jej organów,

  7. ds. obywatelskich,

  8. ds. kultury, kultury fizycznej, sportu i ochrony zdrowia,

  9. ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

REFERAT ORGANIZACYJNO - GOSPODARCZY

Nr tel.

Nr pok.

Kierownik Referatu, sprawy kadrowe

dr Antoni Chuchla

2773002 wew. 35

3

Obsługa informatyczna, sprawy gospodarcze i promocja Gminy

Mirosław Lenart

2773002 wew. 45

10

Obsługa sekretariatu

mgr Anna Irzyk 

2773002

2

Kancelaria ogólna

mgr Monika Nieroda

2773002

9

Obsługa Rady Gminy

mgr Monika Godek

2773002 wew. 44

17

Ewidencja Ludności

Renata Mnich

2773002 wew.38

bud. USC


Data publikacji 2004-03-12
 
Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: