MENU
URZĄD GMINY
Struktura organizacyjna urzędu
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
     Referat Mienia i Ochrony Środowiska Drukuj... 

Referat Mienia i Ochrony Środowiska
w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy:
 • ds. mienia i gospodarki nieruchomościami,
 • ds. rozwoju gospodarczego i ewidencji działalności gospodarczej,
 • ds. rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa,
 • ds. ochrony środowiska i ochrony przyrody,
 • ds. gospodarki mieszkaniowej,
 • ds. gospodarki wodnej,
 • ds. gospodarki odpadowej,
 • ds. utrzymania porządku i czystości w gminie,
 • ds. ustawy o ochronie zwierząt,
 • ds. transportu drogowego,
 • ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.
Oprócz zagadnień wymienionych wyżej, w referacie załatwiane są sprawy wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz realizacji dopłat do paliwa rolniczego.

Referat Mienia i Ochrony Środowiska

Nr tel.

Niebylec 183 nr pok

Kierownik Referatu, sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami, ewidencji działalności gospodarczej i rolnictwa

mgr Katarzyna Lubas

2773002 wew. 43

7

Ochrona środowiska,  gospodarka odpadami komunalnymi, gospodarka wodna.

mgr Beata Zaremba

2773002 wew. 42

6

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa, ochrona środowiska (zezwolenia na usunięcue drzew i krzewóów z terenu nieruchomości), leśnictwo i łowiectwo, zwrot podatku akcyzowego, wydawanie decyzji środowiskowych

mgr Alicja Pszonka

2773002 wew. 42

6
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2007-06-20