MENU
URZĄD GMINY
Struktura organizacyjna urzędu
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
     Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Drukuj... 

Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury

w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy:
  • ds. inwestycji i remontów obiektów komunalnych, w tym prowadzenie książek obiektów,
  • ds. zamówień publicznych,
  • ds. budowy, modernizacji i utrzymania dróg gminnych,
  • ds. pozyskiwania środków pomocowych,
  • ds. utrzymania i eksploatacji systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków,
  • ds. gospodarki przestrzennej,
  • ds. gospodarki energetycznej,
  • ds. ewidencji porządkowej nieruchomości.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury

nr tel.

nr pok.

Kierownik Referatu - inwestycje, zamówienia publiczne, pozyskiwanie środków pomocowych, nadzór nad pracą Referatu

mgr Sebastian Szczepaniak

2773998

14

Budowa, remonty i modernizacja dróg gminnych

mgr inż. Marta Basamon

2773998

14

Kontrola nad realizacją inwestycji, nadzór nad prawidłowością wykonania robót budowlanych, remontowych, ogłaszanie przetargów na roboty inwestycyjne i remontowe. 

mgr Henryk Wałek

2773997

15

Planowanie przestrzenne i gospodarka energetyczna

Inż. Bronisław Woś

2773996

16Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2007-06-20