MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
Ochrona Środowiska
Ochrona Środowiska - ogłoszenia 2018
Ochrona Środowiska - ogłoszenia 2017
Ochrona Środowiska - ogłoszenia 2016
Ochrona Środowiska - ogłoszenia 2015
Ochrona Środowiska - ogłoszenia 2014
Ochrona Środowiska - ogłoszenia 2013
Ochrona Środowiska - ogłoszenia 2012
Ochrona Środowiska - ogłoszenia 2011
Obwieszczenia
Sprawy budowlane
Działalność gospodarcza
Ewidencja ludności
Sprawy komunalne
Podatki
Planowanie przestrzenne
Urząd Stanu Cywilnego
Podatek od środków transportu
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
    Ochrona Środowiska - ogłoszenia 2016
 
Dział: Ochrona Środowiska - ogłoszenia 2016
Nazwa pozycji Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 maja 2016 r. znak: WOOŚ.422.1.2016.AW.2
Opis Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 maja 2016 r. znak: WOOŚ.422.1.2016.AW.2 dot. przekazania przez Republikę Słowacką końcowego stanowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją. dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko
Data publikacji 2016-05-30
 
Załączniki:

 1. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 maja 2016 r. znak: WOOŚ.422.1.2016.AW.2 dot. przekazania przez Republikę Słowacką końcowego stanowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją. dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

Osoba, która stworzyła pozycje:  mgr Alicja Pszonka
Osoba odpowiedzialna za treść: